Formål med og aktører i forum100%

Se her.

Medlemskab

Se her

Projekt Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne

Se her

Åben konference om Projekt karaktergivning i ungdomsuddannelserne 24. september 2015 i København

Se her

Spørgeskemaundersøgelse

I forbindelse med projekt "PAS", ønsker Forum100% at undersøge unges holdninger til hash.

Tryk på her, hvis du vil deltage i undersøgelsen.

Projekt PAS

Forebyggelse af hashrygning på ungdomsuddannelserne

Se her

Kursusforløb: Ledelse i praksis

Se her

Projekt om hash som pædagogisk problem

Rapport af Birgitte Simonsen. Se her.

Temadag om forebyggelse af skadeligt forbrug af hash

Se her.

AFSLUTTEDE PROJEKTER

  • Rapport om hash som pædagogisk problem. Se her.
  • Rapport om naturvidenskab i de gymnasiale uddannelser. Se her.
  • Rapport om køn og læring. Se her.

 

 
 

Fokus

Forum100%

 

Forum100% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne.