Forum100% arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der matcher deres evner og forventninger til gavn for den enkelte og samfundet.

Navnet "Forum100%" signalerer, at vi naturligvis må sigte efter at komme op på 100 % unge, der får uddannelse - 95 % er ikke nok.

Aktuelle projekter

Kursus: LEDELSE I PRAKSIS

Kursus for ledere på uddannelsesinstitutioner - bliv en bedre leder og udvid dit netværk. Kurset arrangeres i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne. Tilmeld dig senest d. 15. februar 2017.
Læs mere og tilmeld dig her.

PROJEKT KARAKTERGIVNING

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Et forskningsprojekt om karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne. Læs mere her.

PROJEKT PAS: Forebyggelse af hashrygning på ungdomsuddannelserne

Link til værdispil.

I forbindelse med projekt "PAS" ønsker Forum100% at undersøge unges holdninger til hash.

Klik her, hvis du vil deltage i undersøgelsen. Læs mere om projekt PAS her.

Fokus

Forum100%

 

Forum100% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne.